Etusivu   Esittely   Julkaisuluettelo   Artikkelit   Palaute  

Artikkelit

Liikunta ja laihduttaminen
01.01.1987, Duodecim 103: 55-56
Tutkimusreferaatti

Liikunta ja laihduttaminen

MAEHLUM S, GRANDMONTAGNE M, NEWSHOLME E A, SEJERSTED 0 M: Metabolism 35: 425 - 429, 1986

Lisätyn liikunnan vaikutusmekanismit laihdutuksessa ovat vielä tuntemattomia. Kuntoilulenkin jälkeen maistuu ruoka hyvin, ja hölkkään penseästi suhtautuvat epäilevät koko mahdollisen vaikutuksen häviävän lisääntyneen syömisen myötä. Oslolais-oxfordilainen työryhmä on tehnyt erittäin huolellisesti satunnaistetun tutkimuksen, jossa mitattiin mm. koehenkilöiden hapenkulutus levossa ja kuormituksessa, palautumisen aikainen aineenvaihdunta ja käytetyn ravinnon määrä.

Tutkittavat polkivat ergometria kaikkiaan 80 minuuttia noin 70 %:n tasolla maksimaalisesta suorituskyvystään ja lepäsivät tämän jälkeen vuoteessa 24 tuntia. Nukkuminen sallittiin viimeisten 12 tunnin aikana. Vakioateriat annettiin samoihin kelloaikoihin. Vertailukokeessa koehenkilöt lepäsivät vuoteessa myös kuormitusjaksoa vastaavan ajan. Hapenkulutus ja syketaajuus olivat kuormitusjakson jälkeen suuremmat kuin lepojakson jälkeen, syketaajuus 12 tunnin ja hapenkulutus 24 tunnin ajan. Hapenkulutus oli noin 14 % suurempi. Aterian jälkeen glukoosipitoisuuden kasvu oli kuormituksen jälkeen suurempi kuin vertailujakson aikana. Plasman glyserolipitoisuus oli koko seurantavuorokauden ajan suurempi kuntolenkin jälkeen.

Kuormituksen jälkeinen ylimääräinen hapenkulutus on biokemialliselta taustaltaan vielä tämänkin tutkimuksen jälkeen pääosin tuntematon. Rasvan hapettumista tapahtuu kuitenkin vielä pitkään jälkeenpäin, ja täten kuntoliikunnan vaikutus saattaa kohdistua ylipainoisuuden syihin.

Hapenkulutus palautuu lyhytkestoisen kuormituskokeen jälkeen nopeasti normaaliksi: omissa tutkimuksissamme olemme todenneet puoliintumisajaksi noin 30 minuuttia. Metaboliset muutokset ovat varmasti tätä hitaampia, ja paino-ongelmaisen ensisijainen hoito onkin lisätty liikunta syönnin vähentämisen ohella.

ESKO L√ĄNSIMIES
© Esko Lšnsimies | KšvijŲitš 29368 kpl | Sivun latausaika: 0.004 sek (3.987 ms)