Etusivu   Esittely   Julkaisuluettelo   Artikkelit   Palaute  

Artikkelit

Apua auttajille
01.02.1990, Terveysviraston tiedotuslehti 2/1990
(ei kuvausta)

Apua auttajille

Lintuemo tipauttaa matosen siihen suuhun, joka ammottaa eniten auki. Suurimmalla äänellä yhteiskunnan apua huutavat taitavat saada osuuttaan ja tarvettaan suuremman annoksen yhteisestä "matopurkistamme" Esimerkiksi television sääliä herättävät ovat saaneet päättäjät suuntaamaan yhteisiä varojamme ohitse harkitsevaisen ja tasapuolisen päätöksenteon.

Syöpälapsien kohtaloa päiviteltäessä unohtuu, että suuri reumalasten joukko odottaa liian kauan leikkauksiin. Sepelvaltimoiden leikkausjonoja kauhistellessa unohtuu, että Kuopiossakin jonottaa 1300 ihmistä nivelten leikkauksiin, odottaa liikkumiskykynsä korjaantumista ja vaivojensa helpottumista.
Arvokasta ja arvostettua hoitotyötä laitoksissa tekevät edellyttävät ansiotasonsa kohentumista, sosiaaliturvan paranemista ja ammatillista koulutusta. Tässä unohtuu suuri hiljaisten ryhmä eli kotona hoitotyötä tekevät naiset (on joukossa toki miehiäkin, mutta vähän). Kehitysvammaisiamme. dementoituneitamme ja raihnautuneita vanhuksiamme hoitaa kotona päivät ja yöt, arjet ja pyhät, vuodesta toiseen tämä joukko. Ilman eläketurvaa, koulutusmäärärahoja, ilman yhteiskunnallista arvostusta ja naurettavan pientä korvausta vastaan he tekevät työnsä.

Kotona lähimmäistään hoitavien ihmisten arvostuksen lisääminen on yhtä oikeutettua ja välttämätöntä kuin veteraaniemme kokema uusi arvostus. Terveysvirastomme ei kykene hoitamaan kuopiolaisia vammaisia, sairaita ja vanhuksia ilman tätä ryhmää. Nähtävissä oleva mahdollisuuksien kasvu riittää takaamaan enintään tämänhetkisen tilanteen säilymisen. Vanhusten määrä kasvaa kymmenen kertaa nopeammin kuin työikäisten määrä. Tulevaisuudessa joudumme siis entistä enemmän turvautumaan hoidon tarpeessa olevien ornaisiin ja läheisiin.

Miten voimme taata, että jatkossakin löytyy auttamishaluisia ja auttamiskykyisiä lähimmäisiä?
Kotona tehtävä hoitotyö ori tajuttava työksi siinä kuin laitoksissakin tehtävä hoitotyö. Vanhusta kotona hoitavalle on annettava kohtuullinen korvaus, eläkkeen on kartuttava, työterveydestä ja ergonomiasta on huolehdittava yhtä tehokkaasti kuin sairaalassa.

Australiassa kokeiltiin dementiapotilaita hoitavien omaisten terapiaryhmiä hyvällä menestyksellä (Brit Med J. 2.12.1989). Kotona hoidettuja Alzheimer-potilaita otettiin päivähoitoon ja niiden tuntien ajan hoitavat omaiset osallistuivat neljän ryhmissä valmennusohjelmaan. Siinä opetettiin hallitsemaan omaa psykologista tilannetta, koetettiin löytää keinoja yksinäisyyden ja eristäytymisen voittamiseksi, annettiin tietoja dementiasairaudesta ja yhteiskunnallisista palvelujärjestelmistä jne.

Hoitavien omaisten tukiryhmiin osallistuneiden tilanne oli vuoden kuluttua tehdyssä arviossa selvästi vertailuryhmää parempi. Henkinen vire oli optimistisempi ja heillä oli myös somaattisia sairauksia selvästi vähemmän. Ryhmäterapiaan osallistuneet pystyivät lisäksi hoitamaan dementoitunutta läheistään selvästi pitempään kotona kuin vertailuomaiset.

Kuopion terveysvirastossa on havaittu hoitotyötä kotona tekevien ongelmat ja niihin tartutaan. Tämä on tärkein käyttämätön ja kohtuullisin kustannuksin käyttöön otettavissa oleva keino hallita käsiin räjähtävää ongelmaa. Vaikeuksia tulee olemaan, mm. asunnot Kuopiossa ovat pieniä, pienempiä kuin maassa keskimäärin. Asuntokysymys on otettava terveysviraston painopistealueeksi. Pientalojen tuotantoa haja-asutusalueilla on tuettava, jotta kotihoidon edellyttämä huoneluku voidaan toteuttaa.
Kuopion ilme ja tunnelma on ihmisläheinen ja luonnollinen. Kotihoidon tukeminen on yksi piirre tässä Kuopio-kuvassa. Annetaan apuamme myös niille, jotka eivät osaa vaatia.

© Esko Lšnsimies | KšvijŲitš 34512 kpl | Sivun latausaika: 0.001 sek (1.287 ms)