Etusivu   Esittely   Julkaisuluettelo   Artikkelit   Palaute  

Artikkelit

Johdatus mustan laatikon arvoituksiin
01.01.1980, Suomen Lääkärilehti 35 (& J. Kuikka)
Kirjaesittely

Johdatus mustan laatikon arvoituksiin

Tracer Kinetic Methods in Medical Physiology; Niels A. Lassen ja William Perl. Raven Press 1979. 190 sivua. Hinta noin 170 mk.

Elimen verenkiertoa tai toimintaa selvitetään ruiskuttamalla sinne merkkiainetta ja sitten analysoimalla elimestä poistuvan aineen ominaisuuksia ja määrää. Tuntemalla olosuhteet ennen ja jälkeen voidaan arvioida elimen toimintaa, kurkistaa mustaan laatikkoon (black box magic).

Varhaisimmat julkaisut tästä kineettisestä lähestymistavasta ovat jo viime vuosisadan puolelta (Stewart 1897, Fick 1870). Kineettisen mallin ja menetelmän käyttö sai uutta vauhtia, kun radioisotooppeja kehiteltiin ja mittauslaitteiden ominaisuudet paranivat ja ennen kaikkea kun alettiin saada atk-laitteita monimutkaisten laskujen suorittamiseen.

Suomalaisten lääkärien koulutukseen ei kuulu matematiikka, ja ilmeisesti siksi vierastetaan 'pitkää S:ää', eli kaikkea, mihin liittyy differentiaalilaskentaa. Nykyaikainen verenkierron ja hengityksen mittaaminen perustuu kuitenkin kineettiseen ajatteluun ja laskentaan. Lundin yliopisto järjesti muutama vuosi sitten jatkokoulutustilaisuuden pohjoismaisille lääkäreille. Kurssin vetäjinä toimivat tanskalainen kliininen fysiologi Lassen ja amerikkalainen fyysikko, nyttemmin jo kuollut William ('Bill') Perl. Tämän kurssin aineisto Iaajennettuna ja selventävin kuvin sekä kirjallisuusviittein varustettuna on nyt ilmestynyt kirjana.

Kirja koostuu 12 luvusta, joissa annetaan matemaattiset perusteet merkkiainein tehtäville virtausmittauksille; sekä konvoluutio- että kompartment-analyysit on esitetty. Myös diffuusiolle ja osmoosille annetaan laskentaperiaatteet. Kaikki yhtälöt on esitetty niin selkeästi, että niukoinkin matemaattisin tiedoin varustettu kykenee selviytymään tekstistä. Malleista on esitetty vain yksinkertaisimmat, mikä on pelkästään etu. Mallit on esitetty myös selkeinä kuvina. Kuhunkin lukuun liittyy myös kliinisiä harjoitustehtäviä, jotka tuovat esityksen käytännönläheiseksi.

Kirjallisuusviitteet on esitetty asianomaisella kohdalla tekstin marginaalissa. Yhtenäinen kirjallisuusluettelo puuttuu, mitä on pidettävä jossain määrin virheellisenä ratkaisuna. Suosittelemme kirjaa (jopa erikoistutkintovaatimuksiin) sairaalafyysikoille, sairaalakemisteille ja kliinisille fysiologeille.

Jyrki Kuikka
Esko Länsimies
© Esko Lšnsimies | KšvijŲitš 38794 kpl | Sivun latausaika: 0.001 sek (1.405 ms)