Etusivu   Esittely   Julkaisuluettelo   Artikkelit   Palaute  

Artikkelit

Sukupuolisen suuntautumisen kypsyminen
28.07.1992, Savon Sanomat
TERVE! -palsta

Sukupuolisen suuntautumisen kypsyminen

Sukupuolisten tarpeiden tyydyttäminen eli seksi on voimakas käyttäytymiseemme vaikuttava vietti. Seksuaalisen toimeliaisuutemme kohde eli sukupuolinen suuntautumisemme voimistuu ja kypsyy elämämme toisella vuosikymmenellä.

Seksin merkitys elämälle ja terveydellemme on niin suuri, että sen kehittymisen luulisi olevan jo iät ja ajat sitten selvitetty. Todellisuudessa seksuaalisuudesta ja sen kypsymisestä tiedetään hyvin vähän. Onpa selvittely-yritykset estetty lapsille vaarallisena sukupuoliseen hurjasteluun kannustamisena!
Erityisen mielenkiinnon kohteeksi on tullut miesten homoseksi, koska HIV-infektio levisi ensin gay-miesten joukossa. Nyt maailman johtavassa lastenlääkäreiden lehdessä (Pediatrics, huhtikuu 1992) on julkaistu suurin toistaiseksi tehty tutkimus lasten seksuaalisen suuntautumisen kypsymisestä.
Tutkimuksessa haastateltiin nimettömästi, vapaaehtoisesti ja luottamuksellisesti noin 35000 12-18-vuotiasta nuorta Minnesotan osavaltiossa. Kyselyssä kartoitettiin seksuaaliset kuvitelmat, kiinnostus, seksikokeilut ja suuntautumisindentifikaatio.

Nuorista 5-6 prosenttia oli kiinnostunut samaa sukupuolta olevasta. Kuitenkin vain pieni osa heistä määritteli itsensä täysin homoseksuaalisesti suuntautuneeksi. Mitä parempi oli perheen sosioekonominen asema, sitä useammin nuori ilmoitti olevansa seksuaalisesti kiinnostunut samasta sukupuolesta.

Vain yksi prosentti kyselyyn vastanneista kertoi omakohtaisista homoseksuaalisista kokemuksista. Puolella vastanneista oli kokemuksia toisen sukupuolen kanssa. Homokokeiluja harrastaneilla oli muita useammin ollut myös heterokokeiluja.

Pojilla homokokeilujen määrä lisääntyi iän myötä, 18-vuotiailla näitä oli ollut lähes kolmella prosentilla.
Tytöillä kokeilut olivat harvinaisempia eikä iällä ollut vaikutusta. Homoseksuaalisten kokeilujen määrä ei ollut riippuvainen vanhempien sosioekonomisesta asemasta. Homoseksiä kokeilleista vain neljännes ilmoitti itsensä homo-orientoituneeksi.

Koko aineistossa suuntautumisestaan epävarmoja oli noin 11 prosenttia. 88 prosenttia oli heteroita ja noin yksi prosentti oli bi- tai homoseksuaaleja. Epävarmuus omasta suuntautumisesta oli odotetusti yleisintä nuorimmilla.

Epävarmuus omasta sukupuolisesta suuntautumisesta vähenee iän myötä elämän toisella vuosikymmenellä sukupuolikokemusten karttuessa. Tässä prosessissa on selvä trendi kohti heteroseksuaalista suuntautumista.

Suurin osa niistä nuorista, jotka ovat kiinnostuneita tai uneksivat seksistä samaa sukupuolta olevan kanssa lopulta kuitenkin päätyy vastakkaiseen sukupuoleen kiintyviksi.
© Esko Lšnsimies | KšvijŲitš 39676 kpl | Sivun latausaika: 0.002 sek (1.544 ms)