Etusivu   Esittely   Julkaisuluettelo   Artikkelit   Palaute  

Artikkelit

Mitkä ovat todelliset kuolinsyyt?
03.02.1994, Savon Sanomat
TERVE! -palsta

Mitkä ovat todelliset kuolinsyyt?

Yleisimpinä kuolinsyinä luetellut sydänsairaudet, syövät, aivoverenkiertosairaudet, tapaturmat jne. kertovat jotain välittömästi kuolemaa edeltäneestä tilanteesta, kuoleman mekanismista.
Tuo yleisimpien kuolinsyiden luettelo ei kuitenkaan ilmaise niitä todellisia syitä, mitkä käynnistivät kuolemaan johtaneen tapahtumaketjun. Yhdysvaltojen hallituksen terveysviraston laaja selvitys (JAMA 10.11.1993) vuonna 1990 kuolleiden yli kahden miljoonan amerikkalaisen todellisista kuoleman syistä on siksi hyvin mielenkiintoinen.

Terveysviraston tutkijat listasivat analyysiaan varten vuosina 1977-1993 lääketieteellisestä kirjallisuudesta sairauksien ja tapaturmien syitä selvittäneet tutkimukset. Kunkin vaaratekijän vaikutukset (tupakka, alkoholi, seksikäyttäytyminen, lääkkeiden käyttö jne) eri kuolinmekanismeihin vaihteli eri tutkimuksissa, mutta huolellisen pohdinnan perusteella tutkijat päätyivät mahdollisimman luotettavaan arvioon.

Näitä riippuvuuskertoimia käyttäen tulostettiin sitten ilmoitettujen kuolinsyiden taustalla olevat todelliset (ennenaikaisen) kuoleman syyt.
Tutkijat pystyivät löytämään noin puolelle kuolemantapauksista selittävän ja torjuttavissa olevan syyn. Näiden vaaratekijöiden korjaaminen ei tietenkään estä ihmisen kuolemista (onneksi), mutta vaaran torjuminen estäisi ennenaikaisen kuoleman.

Amerikkalaisen käsityksen mukaan 75 vuotta on ikä, jota varhaisempi kuolema on ennenaikainen. Tämä raja lienee laajemminkin hyväksytty, koska elämän viimeisen vuoden sairaala- ym. kustannukset vähenevät tämän rajapyykin jälkeen. Ihminen itse, hänen omaisensa ja terveydenhuollon ammattilaiset ovat tuota varhaisempaan kuolemaan tyytymättömiä ja yrittävät pitää potilaan hengissä kustannuksista välittämättä. Tuon jälkeen ollaan jo tyytyväisiä saavutettuun elämään, elämän laatu tuskin jatkoajasta enää paljon kohenee.

Amerikkalaisten todellisten kuolinsyiden kärjessä on sekä tuttuja että odottamattomia syntipukkeja:
-Tupakka on listan kärjessä vastaten 19 prosentista ennenaikaisista ja ennalta ehkäistävissä olevista kuolemista (400 000). Tupakkakuolema kohtaa paitsi itse tupakoijia, myös heidän syntymättömiä ja jo syntyneitä lapsiaan sekä tuhansia heidän keuhkosyöpään kuolleita tupakoimattomia läheisiään.
- Ravinto- ja liikuntatottumusten virheet vastaavat 14 prosentista (300 000) ennenaikaisista ja ehkäistävissä olevista kuolemista. Terveysviraston mukaan esitetty luku on alakanttiin oleva arvio. Vähäinen liikunta sekä laadultaan ja määrältään vääränlainen ravinto aiheuttavat hyvin suuren osan syöpään sairastumisista puhumattakaan sydänsairauksista, diabeteksestä ja muista tutummista seuraamuksista.

- Alkoholi on kolmantena syyllisten listalla aiheuttaen 5 prosenttia (100 000) amerikkalaisten ennenaikaisista ja ehkäistävissä olevista kuolemantapauksista. Luku on todennäköisesti paljon suurempi, mutta ainakin tuo esitetty

määrä on alkoholista johtuvia. Kuolemantapausten lisäksi alkoholin käytön haitoista kärsii suoraan tai välillisesti lähes joka kolmas Yhdysvaltain asukas. Viime vuoden lopulla Suomenkin lehdistä (alkoholista riippuvaisten?) toimittajien hehkuttelu. alkoholin käytön terveellisyydestä oli edesvastuutonta pinnallisuutta, mikä ei perustunut siihen julkaisuun, johon vedottiin!
Muut syylliset listalla ovat mikrobit (4%), myrkylliset aineet (3%), tuliaseet (2%) sekä noin 1%:n osuudella seksitavat, motoroitu liikenne ja laittomien lääkkeiden käyttö. Viimeksi mainitut syyt ovat osuuttaan merkittävämpiä, koska ne aiheuttavat yleensä hyvin nuorten ihmisten kuoleman ja täten menetettyjen elinvuosien määrä on huomattava.

Yhdysvaltojen terveydenhuollon kustannukset ovat huimaavat 5 400 miljardia Suomen markkaa eli yli 20 000 markkaa vuodessa asukasta kohden. Luku on Suomeen verrattuna kaksinkertainen, silti lähes viidennes yhdysvaltalaisista jää ilman terveyspalveluja.

Nämä tiedot selittävät, miksi presidentti Clinton on ilmaissut niin tiukasti tahtonsa uudistaa Yhdysvaltojen koko terveydenhuoltojärjestelmä.

Kustannuksien vähentämiseksi tullaan ryhtymään entistäkin ankarampaan taisteluun ennenaikaisen kuoleman syihin, eli tupakan, alkoholin ja tuliaseiden sekä autojen käyttöä tullaan vähentämään esimerkiksi vaikeuttamalla niiden saatavuutta tai lisäämällä niiden käytön verotusta.
Huumeiden käytön laillistamista eli saamista viranomaisten valvontaan pois huumerikollisilta harkitaan vakavasti ja se toteutunee Clintonin presidenttinä ollessa. Ravinto-, liikunta- ja seksitapojen muuttamiseen tähtäävä valistus on vaikeimmin toteutettava osa Clintoneiden tulevaa ohjelmaa. Sekin osa on pakko toteuttaa, sillä niin merkittävä osuus niistä aiheutuvilla terveyshaitoilla on.

Amerikkalaisen mittapuun mukaan ennen 75-vuotissyntymäpäivää tapahtuva kuolema on ennenaikainen, Suomessa 70 % miehistä ja 50 % naisista menehtyy ennen tuota syntymäpäivää. Mikäli vaaratekijät olisivat meillä samanlaiset kuin Yhdysvalloissa, olisi miesten kuolemista kolmannes ja naisten kuolemista neljännes sellaisia, jotka olisivat ehkäistävissä ja siirrettävissä myöhemmäksi muuttamalla omia ja läheisten elämäntapoja ja käyttäytymistä. Ei siinä tarvita virkamiehiä ja Brysselin ohjausta ja neuvoja, siitä vaan!
© Esko Lšnsimies | KšvijŲitš 29369 kpl | Sivun latausaika: 0.001 sek (1.335 ms)