Etusivu   Esittely   Julkaisuluettelo   Artikkelit   Palaute  

Artikkelit

Tai-Ji sopii erinoimaisesti vanhenevien liikuntamuodoksi
11.06.1996, Savon Sanomat (& M. Tegelman, L. Riekkinen)
Yliö

Tai-Ji sopii erinomaisesti vanhenevien liikuntamuodoksi

Lääketieteen ja terveysvalistuksen avulla on keski-ikäisen (40-65-vuotiaat) väestön sairastuvuus ja jopa kuolleisuus saatu vähenemään. Vanhojen ihmisten ja erityisesti kaikkein vanhimpien ikäluokkien osalta raihinastumista ei voida täysin estää ja kuolemahan on elämän välttämätön ehto.
Suomen terveydenhuolto on kohtaamassa täysin ennenkokemattoman haasteen, sillä vuodesta 2010 alkaen nyt viisikymppiytyvät suuret ikäluokat tulevat 65-vuotiaiksi. Kaikkein vanhimpien, eli yli 75-vuotiaitten määrä kasvaa Kuopiossa 50 prosenttia, nykyisestä neljästä tuhannesta kuuteen tuhanteen. Jos vanhimpien ikäluokkien raihnaisuus ja avuntarve säilyy nykyisellään, on edessämme siis raju lisäpanostaminen hoito- ja hoivasektoriin.
Vanhojen ihmisten on säilyttävä itse itsestään huolehtivina ja aktiivisina niin pitkään, kunnes biologinen välttämättömyys eli kuolema meidät itsekunkin korjaa pois elämältämme kyllin saaneena. Mutta miten säilytämme siihen saakka fyysisen kuntomme ja sen avulla myös henkisen vireytemme?
Ihmisen suorituskyvyllä on viisi ulottuvuutta: voima, notkeus, hallinta (koordinaatio), tasapaino ja kestävyys. Perinteisellä hölkkä-harjoituksella kehitetään vain kestävyyttä. Muiden fyysisen suorituskyvyn osa-alueiden harjoitteet (punnerrus, taivuttelu, kävely, tasapainottelu yhdellä jalalla jne) vaikuttavat toinen toisiinsa. Ikäihmisellä kestävyysharjoittelu on jopa vaarallista (vammat, sydänoireet). Hapenottokyky ei ole yhtä tärkeä jokapäiväisistä askareista selviytymiseksi, kuin esimerkiksi notkeus ja tasapaino.
Tai-Ji perustuu taolaisuuteen
Taolainen filosofia on yli 2500 vuotta vanha kiinalainen näkemys kaiken olemassaolosta ja elämästä. Sen mukaan ihminen saavuttaa mielenrauhan elämällä tasapainossa luonnon kanssa. Ihmisen on itse etsittävä sisäistä vapauttaan eikä odotettava, että se tulee ulkoa tai ylhäältä.
Taolaisuuden piiriin kuuluvat pyrkivät itsensä, ympäröivän luonnon ja maailmankaikkeuden väliseen tasapainoon eli harmoniaan oikean ruokavalion ja hengitysharjoitusten avulla. Yksi esimerkki on säännöllinen aamuvoimistelu, Tai-Chi Chuan (TCC) eli Tai-Ji.
Jokainen Kiinassa käynyt ja uutisfilmejä nähnyt tunnistaa puistoissa voimisteluliikkeitä hitaasti tekevät ihmisryhmät. Tai-Ji'stä on olemassa kymmenittäin eri koulukuntien kehittämiä ja vähän toisistaan poikkeavia eri pituisia liikesarjoja. Eurooppaan ja erikoisesti Yhdysvaltojen länsirannikolle on levinnyt Yang-tyylin 24 liikkeen sarja, joka on melko helppo oppia ja omaksua.
Suomesta puuttuu osaajia
Mielenkiinto TCC:n harrastukseen on Suomessa lisääntynyt, mutta osaavien ohjaajien puute ja väärä tieto asiasta on estänyt tämän liikuntamuodon leviämisen siitä eniten hyötyvien eli ikääntyvän väestön keskuudessa. TCC:ssa ei tarvita mitään erityisiä varusteita eikä liikuntatiloja eikä siihen liity mitään muodikasta vaate- tai välinekikkailua.
Tai-Ji-harjoituksen aikana tehdään perinteisen kiinalaisen lääkintätaidon käyttämiä Qi-Gong-hengitysharjoitteita, lihasvenytyksiä ja tasapainoa sekä lihasten koordinaatiota edistäviä liikesarjoja. Näiden avulla verenkierto vilkastuu ja kudosten hapetus paranee, lihakset rentoutuvat ja kyky rentouttaa itsensä paranee. Myös nivelten liikkuvuus lisääntyy ja vammautumisalttius vähenee, koska tasapainon säilyttäminen on varmempaa.
TCC:n vaikutuksia on tutkittu myös länsimaisen lääketieteen uusien tutkimusmenetelmien avulla. Tutkimushankkeet ovat kuitenkin olleet pienimuotoisia eikä niiden perusteella voida vielä antaa varmaa vastausta siihen, ovatko TCC:na harrastavat vanhuksen terveempiä ja elinvoimaisempia kuin esimerkiksi kansantanhuja harrastavat tai pilkillä käyvät. Terveempiä he ovat, kuin mitään harrastamattomat, mutta mitä tahansa harrastava on terveempi kuin ei mitään harrastava.
Tuoreessa tutkimuksessa (Arn J Geriatr Soc, lokakuu 1995) seurattiin lähes sataa tervettä, 50-80-vuotiasta Taiwanin saarella asuvaa kiinalaista kahden vuoden ajan. Puolet joukosta teki viitenä päivänä viikossa noin puolen tunnin ajan Tai-ji-liikesarjoja. Harjoituksen aikana syketaajuus lisääntyi tasolta 70/min rauhallisesti tasolle 125/min. Tämä taso vastasi koehenkilöiden anaerobista kynnystä kliinisessä rasituskokeessa. Yksikään koehenkilö ei saanut seurannan aikana harjoitteluun liittyviä tuki- ja liikuntaelimistön oireita. Seurannan päättyessä TCC-ryhmässä olleet säilyttivät verrokkeja paremmin myös kestävyyssuorituskykynsä, vaikka harjoitteilla ei siihen nimenomaan pyrittykään.
Kömpelyys lisää kaatumisriskiä
Tavallinen Matti ja Maija Meikäläinen tunnistaa ikääntymisen ensimmäiseksi kömpelyydestä ja vaikeudesta säilyttää tasapaino liukkaalla tai epätasaisella liikkuessaan. Lonkkamurtumien lisääntyminen iän myötä ei ehkä olekaan pääasiassa luuston haurastumisesta johtuvaa, vaan syynä on kömpelyytemme ja liikkeidemme hallitsemattomuuteen liittyvä lisääntynyt kaatumisalttius.
Tai-Ji-voimistelu ei vaadi erityisiä vaatteita, tiloja tai välineitä eikä siinä kilpailla kenenkään kanssa. Siihen ei liity pienintäkään vammautumisen tai lisääntyneen sydänkohtausalttiuden vaaraa.
Meillä tämän jutun kirjoittajilla on ikää keskimäärin 55 vuotta ja olemme yhtä raihinaisia ja ylipainoisia kuin kuka tahansa vertaisemme. Olemme harjoittaneet usean vuoden ajan Tai-Jitä. Tunnemme sen myötä saavuttaneemme kohtuullisesti sitä ruumiin ja mielen tasapainoisuutta, jonka avulla pystymme kohtaamaan edessämme olevan vanhuutemme niin, että emme kuormita terveydenhuoltojärjestelmää kohtuuttomasti.
ESKO L√ĄNSIMIES
LEILA RIEKKINEN
MERI TEGELMAN
Kirjoittajista Länsimies on Kuopion yliopiston kliinisen fysiologian dosentti, Riekkinen mm. Kiinassa opiskellut kätilö ja Tegelman Tai-Ji -ryhmiä opettava tanssinopettaja.
© Esko Lšnsimies | KšvijŲitš 29801 kpl | Sivun latausaika: 0.002 sek (1.748 ms)