Etusivu   Esittely   Julkaisuluettelo   Artikkelit   Palaute  

Artikkelit

Liikuntalääketiedettä pediatrin näkökulmasta
01.02.1984, Suomen Lääkärilehti 39: 3013-3014 (& H. Pekkarinen)
Kirjaesittely

Liikuntalääketiedettä pediatrin näkökulmasta

Pediatric Sports Medicine for the Practioner. From Physiologic Principles to Clinical Applications; Oded Bar-Or. Springer Verlag, New York 1983. 376 sivua. Hinta noin 350 mk.

Kilpailuun tähtäävä urheiluvalmennus alkaa yhä nuorempana ja yhä intensiivisempänä. Vanhempien huoli tavallista intensiivisemmän liikunnan vaikutuksesta lapsen terveeseen kasvuun on ymmärrettävää. Tutkimustuloksia liikunnan lapselle aiheuttamista suotuisista ja epäsuotuisista vaikutuksista on esitetty yhä lisääntyvässä määrin, mutta yhtenäistä katsausta, jossa käytännön näkökohtia korostaen olisi esitetty tämänhetkinen tietämys ei ole ollut käytettävissä ennen Oded Bar-Orin kirjaa. Kirjoittaja on lastentautien professori, joka toimii Kanadassa ja on muutaman kerran käynyt luennoimassa Suomessakin lasten liikuntaa ja valmennusta käsittelevissä kokouksissa. Kirjallisuuskatsauksissa tuoreimmat referoinnit ovat viime vuodelta.

Kirjan ensimmäinen ja laajin luku käsittelee terveen lapsen elimistön vastetta liikuntaan ja kuormitukseen. Luvun perusteellisuutta kuvannee referoitujen tutkimusten lukumäärä, 209! Toisessa luvussa paneudutaan liikunnan ja kliinisen työn välisiin yhteyksiin. Liikkuuko lapsi riittävästi? Miksei? Lapsen fyysinen suorituskyky? Onko kuormituskokeesta diagnostista apua? Auttaako kuntoliikunta? Onko lisätty liikunta haitallista?

Kolmannesta luvusta alkaen käsitellään elin- ja tautiryhmittäin liikunnan ja sairauksien yhteyksiä. Keuhkosairauksista tietysti astma on tärkein, ja sitä käsittelevä osa on ansiokas ja monipuolinen. Muista keuhkosairauksista vain kystinen fibroosi saa mainintaa laajemman käsittelyn. Myös suomalaisia astmatutkimuksia esitellään.

Sydänsairauksien ja liikunnan yhteyksiä käsitellään 40 sivulla. Synnynnäisistä sydänvioista on esitetty laajasti aorttastenoosi, koarktaatio ja täydellinen johtoradan katkos, jotka ovat käytännössäkin tärkeitä. Verenpainepotilailta kirjoittaja kehottaa rajoittamaan liikuntaa vain vakavissa tapauksissa ja silloinkin lähinnä isometrisia kuormituksia. Liikunnan edullinen vaikutus neurosirkulatorisessa dystoniassa on jo pitkään tiedetty. Kirurgisesti hoidettavissa sydänvioissa, lähinnä oikovirtaukseen johtavissa väliseinäpuutoksissa liikunta aiheuttaa usein oireita, ja äkkikuoleman vaara on olemassa, menestyksellisesti leikatuillakin. Diabeteksen ja kasvuhormonihäiriön sekä liikunnan välisiä yhteyksiä on käsitelty parillakymmenellä sivulla, ja suomalaisetkin tutkimukset ovat esiteltyjen joukossa. Lihavuuden ja liikunnan välisten yhteyksien esittely on perinpohjainen yli 100 referoidun tutkimuksen perusteellakin arvioiden. Luvussa korostetaan oikeutetusti ylipainoisen lapsen hoidossa kokonaisvaltaisuutta, kodin, koulun ja terveydenhuoltohenkilöstön saumatonta yhteistyötä. Hermi-lihasjärjestelmän sairauksien ja liikunnan välisistä yhteyksistä on tietoa vaikeasti saatavissa, kirja on tässä hyvänä apuna.

Viimeiseksi kirjoittaja on jättänyt luvun ilmaston vaikutuksista liikuntaa harjoittavaan lapseen. Tämä on tavallaan sokerina pohjalla, sillä tässä kirjoittaja on omalla erikoisalallaan. Lapsen ja aikuisen erot Iämmönsäätelyn, tottumisen ja olosuhteiden kokemisen erot esitellään perusteellisesti. Lapsen nestetasapainon häiriöiden ehkäisy ja hoito liikunnan aikana on hyin tärkeää, ja kirjassa on tästä perusteelliset tiedot. Pakkasessa liikkumisesta seuraavat kliiniset näkökohdat on sivuutettu kovin lyhyellä maininnalla, ja sitä suomalainen lukija pitää puutteena.

Kirjan lopussa on laajat viitearvotaulukot, kuormituskoesuositukset ja oheismittausten teko-ohjeet. Kirja on tervetullut selkeytensä ja tuoreen kirjallisuusviitteistönsä vuoksi. Liikuntavammoja ja ortopedisia näkökohtia sisältävän tiedon puuttumisesta huolimatta sitä voi suositella terveen ja sairaan lapsen liikuntaan kantaa ottaville.

Heikki Pekkarinen,
Esko Länsimies
© Esko Lšnsimies | KšvijŲitš 29369 kpl | Sivun latausaika: 0.003 sek (2.961 ms)