Etusivu   Esittely   Julkaisuluettelo   Artikkelit   Palaute  

Esittely

Elämänvaiheet ja toiminta


Kuvattu kotipihalla Kuopiossa kesäkuussa 2005
Asuin elämäni ensimmäiset 12 vuotta (1941-1953) Nurmeksessa ja nuoruusvuodet ylioppilaaksituloon (1959) Savonlinnassa. Sitä seuraavat viisi vuotta olin kirjoilla Kuopiossa, mutta asuin pääasiassa muualla: asevelvollisuus 1960 (PohSavPr, RUK 103, Lääkintäupseerikurssi) ja lääketieteen opinnot Turun yliopistossa (TuY). Avioituessani kotipaikakseni tuli Turku (1964-1968).
Valmistuin lääkäriksi 1967 ja aloitin erikoistumisen TYKS:issä, mutta siirryin pian TuY:n fysiologian laitokselle opetuksen ja tutkimuksen pariin. Perhelääkärin vastaanottoni kotonani Naantalissa (1969-1974) oli välttämätöntä taidollisesti ja taloudellisesti. Erikoislääkärin pätevyyden ja LKT-tutkinnon sain valmiiksi vuoden 1975 alussa, jolloin aloitin myös 12 kuukautta kestäneet post-doc-opintoni Lundin yliopistossa Malmön Yleisen sairaalan Kliinisen fysiologian laitoksella.
Kotimaahan palattuani 1976 jatkoin Sydäntutkimusaseman apulaisopettajan tehtävissä. Kun Kuopiossa (KYKS) avautui erikoisalani laboratorion johtajan virka, hain sitä ja aloitin työni lokakuussa 1976. Tämä työrupeama jatkui yhtäjaksoisena vuoden 2004 loppuun saakka eli yli 28 vuotta. Professorin ja ylilääkärin viroissa toimin vuoden 1998 alusta alkaen ja Kuopion yliopistollisen sairaanhoitopiirin diagnostisten palveluiden tulosalueen johtajana ja kuntayhtymän johtoryhmän jäsenenä viimeiset neljä vuotta.
Presidentti Mauno Koivisto myönsi minulle Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan 1. luokan ritarimerkin vuonna 1991.
Vanhempi tyttäristäni on naimisissa ja hän työskentelee opettajana turkulaisessa lukiossa. Perheessä on viisi lasta. Nuorempi tyttäreni on naimisissa ja hän työskentelee Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin saattohoidon kehittämishankkeessa KYS:ssa. Perheessä on kaksi lasta.

Tutkimus- ja opetustyö

Opetus- ja tutkimustyöni alkoi Turun Yliopiston Fysiologian laitoksella ja sen Sydäntutkimusasemalla professori Leo Hirvosen ja professori Tuomas Peltosen johdolla. Sydäntutkimusasemalla ja Fysiologian laitoksella tutkimustyöni kohdistui sikiön ja vastasyntyneen verenkierron sopeutumista hapenpuutteeseen ja alilämpöisyyteen. Väitöskirjatyöni kohdistui kokeellisesti keskeisen verenkierron sopeutumiseen toisen keuhkovaltimon sulkemiselle.
KYS:ssa tutkimustyö laajentui lähes 30 vuoden aikana sekä määrältään että aihepiiriltään. Keskeisenä teemana on ollut elimistön säätelyjärjestelmien, erityisesti autonomisen hermoston tutkiminen sekä terveillä että kroonisista sairauksista kärsivillä potilailla. Julkaisujeni kokonaislukumäärä ylittää 200 ja suurin osa niistä on julkaistu kansainvälisissä tieteellisissä lehdissä.
Olen osallistunut yli 20 tohtorin väitöskirjan ohjaamiseen, tarkastanut lähes 20 väitöskirjaa ja toiminut 14 kertaa vastaväittäjänä. Olen antanut lausunnon hakijan pätevyydestä dosentiksi 20 kertaa ja professoriksi viidesti.
Kliinisen fysiologian perusopetuksesta vastasin sen ajan, kun opetusta on Kuopion Korkeakoulussa ja sittemmin Yliopistossa annettu aina eläkkeelle jäämiseeni saakka. Kuopiossa valmistui 18 erikoislääkäriä sinä aikana, kun toimin KFI-erikoislääkärikoulutuksen vastuuhenkilönä.
Vuodesta 1985 alkaen olen osallistunut toimittajana ja kirjoittajana usean oppikirjan tekemiseen. Kirjat ovat ilmestyneet mm Duodecimin ja WSOY:n kustantamina. Vuosina 1998-2005 toimin erikoisalani ainoan kansainvälisen tieteellisen lehden (Clinical Physiology, Clinical Physiology & Functional Imaging , Blackwell Science) päätoimittajana ja apulaistoimittajana.

Asiantuntijatehtävät ja muu tieteellinen toiminta

Toimin Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tutkimuseettisen toimikunnan jäsenenä ja puheenjohtajana yli 10 vuoden ajan eläkkeelle siirtymiseeni asti.
Kansainvälisistä tieteellisistä tehtävistäni merkittävimpiä ovat olleet Scandinavian Society of Clinical Physiology and Nuclear Medicinen hallituksen jäsenyys ja Avaruustutkimusjärjestö COSPAR:in Suomen komitean jäsenyys. Lisäksi olen toiminut useasti kansainvälisten kongressien järjestäjänä.

Muut luottamustoimet

Olen toiminut kymmenien järjestöjen luottamustehtävissä yli 50 vuoden aikana. Merkittävimpinä näistä pidän Kuopion kaupungin lautakuntatehtäviä neljän valtuustokauden aikana, kaupunginvaltuuston jäsenyyttä 1993-2000, kaupunginvaltuuston varapuheenjohtajuutta 1995-1996 ja kaupunginhallituksen varajäsenyyttä 1993-1994. KYKS/KYS:ssä olen toiminut mm Sairaalahallituksen jäsenenä ja KuKKo/KuY:ssä mm Tiedekuntaneuvoston ja Tasa-arvotoimikunnan jäsenenä.
© Esko Länsimies | Kävijöitä 1964 kpl | Sivun latausaika: 0.001 sek (1.074 ms)